Lista jednostek szkolących

Lista jednostek szkolących

Reklama

Fizjoterapia, strona studentów fizjoterapii, fizjoterapia kursy

Szukaj

Zostaw swój adres

Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami na naszej stronie oraz organizowanymi kursami, zostaw swój adres tym polu:


Joomla : Specjalizacja z fizj

Zespoły

ZESPOŁY

Zespół piramidowy (zespół neuronu ruchowego ośrodkowego)

- niedowład (porażenie)

- spastyczne wzmożenie napięcia mięśni

- wzmożenie odruchów głębokich

- osłabienie odruchów powierzchniowych

- odruchy patologiczne

- klonusy (rzepkotrząs, stopotrząs)

- współruchy patologiczne

Zespół połowiczy (torebkowy) – niedowład połowiczy piramidowy, ośrodkowe uszkodzenie n.VII i XII, połowicze zaburzenia czucia

Zespół parkinsonowski

- hipomimia lub amimia

- spowolnienie ruchów lub bezruch

- drżenie spoczynkowe

- wzmożenie napięcia mięśni typu sztywności

- pochylona postawa ciała

- brak współruchów

- monotonna mowa

- objawy wegetatywne

- objawy psychiczne

Choroba Parkinsona, miażdżyca (zwykle bez drżenia), zatrucia tlenkiem węgla, manganem, urazy czaszki, neuroleptyki, guz, przebyte śpiączkowe zapalenie mózgu, choroby zwyrodnieniowe.

Zespół wzgórzowy

- niedoczulica połowicza (zwłaszcza czucie głębokie)

- ataksja połowicza

- ruchy atetotyczne i pląsawicze po 1 stronie ciała

- szybko przemijający niedowład połowiczy

- bóle połowicze (hiperpatia)

- „ręka wzgórzowa” (zgięcie palców w stawach śródręczno-palcowych)

- czasem niedowidzenie połowicze

Zespoły naprzemienne
Jednostronne uszkodzenia pnia mózgu najczęściej w przebiegu chorób naczyniowych.

Zespół Webera

-porażenie n.III  

       - niedowład połowiczy

Zespół Millarda-Gublera

-obwodowe porażenie n. VII 

- niedowład połowiczy

Zespół Foville’a

                                           -obwodowe porażenie n. VII                                 

- niedowład połowiczy

-porażenie n.VI lub porażenie spojrzenia

 

Zespół Jacksona

                                           -obwodowe porażenie n. XII                                 

- niedowład połowiczy

-niekiedy niedowład podniebienia i więzadła głosowego

 


Zespół Wallenberga

-ataksja                                               - rozszczepienne zab. czucia na

-niedowład podniebienia                   - kończynach i tułowiu

-(zab. mowy i połykania)                   - może być niedowład połowiczy

-objaw Hornera

-zab. czucia bólu na twarzy

-zniesienie odruchu rogówkowego

Zespół Opalskiego

-ataksja                                               - rozszczepienne zab. czucia na

-objaw Hornera                                  - kończynach i tułowiu

-zab. czucia bólu na twarzy

-nieduży niedowład piramidowy

 

Zespół opuszkowy

-dyzartria

-dysfagia

-zniesienie odruchów gardłowych i podniebiennych

-zanik mięśni unerwionych przez nerw IX, X iXII

Zespół rzekomoopuszkowy

-dyzartria

-dysfagia

-wzmożony odruch żuchwowy

-objawy piramidowe

 

Zespół sztywności odmóżdżeniowej (uszkodzenie pnia mózgu)

-głębokie zaburzenia świadomości

-wzmożenie napięcia m. prostowników kończyn (niekiedy kończyny górne przyjmują ułożenie zgięciowe)może występować napadowo w odpowiedzi na bodźce dotykowe lub bólowe.Ciężkie urazy pnia, krwotoki mózgowe i podpajęczynówkowe, guzy, zapalenia mózgu.


Zespół móżdżkowy (cerebelarny)

- zab. równowagi (padanie do tyłu lub na bok, chód na szerokiej podstawie)

- ataksja

- drżenie zamiarowe

- hipermetria

- adiadochokineza

- oczopląs

- mowa skandowana

-obniżenie napięcia mięśni

- makrografia

Zanik móżdżku, guz móżdżku, stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe


Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia

-całkowite porażenie kończyn poniżej ogniska

(w pierwszym okresie porażenie wiotkie, potem porażenie spastyczne)

-zniesienie wszystkichrodzajów czucia

-zatrzymanie moczu i stolca

Uraz, krwotok, rozmiękanie, guz, poprzeczne zapalenie rdzenia


Zespół połowiczego uszkodzenia rdzenia (z. Brown-Sequarda)

-zab. czucia głębokiego

-zab.czucia bólu i temperatury

-niedowład piramidowy

Zespół sznurów tylnych

-zab. czucia głębokiego

-ataksja tylnosznurowa

-obniżenie napięcia mięśni

-zniesienie odruchów

Wiąd rdzenia, zwyrodnienie sznurowe, choroba Friedreicha
Zespół stożka rdzeniowego

-nietrzymanie lub zatrzymanie moczu i kału

-niemoc płciowa

-rozszczepienne zab. czucia w ok. odbytu i pośladków

Zespół ogona końskiego

-silne bóle krocza i ok. krzyżowej

-”spodenkowe” zab. czucia

-niedowład dotyczący zwłaszcza mięśni unerwianych przez n. strzałkowy wspólny

-zniesienie odruchów skokowych

-zaburzenia zwieraczy charakterystyczna asymetria objawów

Zespół uszkodzenia nerwu obwodowego

-niedowład (porażenie) wiotki mięśni unerwianych przez dany nerw

-zab. wszystkich rodzajów czucia w obszarze unerwienia nerwu

-zab. troficzne skóry i jej przydatków

Zespół wielonerwowy (polineuropatyczny)

-symetryczne, wiotkie niedowłady kończyn (głownie odcinki odsiebne)

-zanik mięsni

-zniesienie odruchów

-zaburzenia wszystkich rodzajów czucia („rękawiczki”, „skarpetki”)

-zmiany troficzne

Zespoły korzeniowe

-charakterystyczne promieniowanie bólu

-korzeniowe ubytki czucia

-niekiedy niedowłady odpowiednich mięśni

Wypadnięcie jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, guzy zewnątrzrdzeniowe

Zespół miopatyczny

-symetryczny zanik mięśni ksobnych (obręcz barkowa i miednicza)

-niedowład w/w mięśni

-zapis miogenny

Dystrofia mięśniowa, zapalenie wielomięśniowe, miopatie objawowe

Zespół ostrego rozlanego uszkodzenia mózgu

- zaburzenia świadomości

- drgawki

- objawy wieloogniskowe

- rozlane zmiany w eeg (fale theta i delta)

Zapalenie mózgu, zatrucia, ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, zaburzenia metaboliczne.


Zespół przewlekłego rozlanego uszkodzenia mózgu (encefalopatia)

- otępienie

- zaburzenia charakterologiczne

- objawy wieloogniskowe (afazja, apraksja, niedowłady, ruchy mimowolne, padaczka, uszkodzenia nerwów czaszkowych) .Choroba Alzheimera, miażdżyca, choroby metaboliczne, przewlekłe zapalenie opon, kiła, przebyte ciężkie urazy czaszki, przebyte zatrucia i niedotlenienie, przebyte zapalenie opon i mózgu.

Zespół psychoorganiczny

- upośledzenie pamięci

- zaburzenia myślenia i orientacji

- brak krytycyzmu

-chwiejność uczuciowa

Miażdżyca, choroba Alzheimera, przebyte ciężkie zatrucia, urazy czaszkowo-mózgowe i

zapalenie mózgu

Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

- bóle głowy narastające, często nad ranem

- wymioty

- bradykardia

- tarcza zastoinowa

- napady padaczkowe

- zaburzenia świadomości od lekkiego przyćmienia do śpiączki

- bolesność opukowa czaszki

- niekiedy objawy oponowe

- zmiany radiologiczne czaszki (wzmożenie wycisków palczastych, rozejście szwów u dzieci, odwapnienie siodła tureckiego)

- rozlane zmiany w eeg

Przyczyny wzrostu ciśnienia śródczaszkowego : guzy, krwiaki

(podtwardówkowy, śródmózgowy), zapalenie opon mózgu, stłuczenie

mózgu, zatrucia, leki (np. steroidy), rzekomy guz mózgu, ropień

Zespół oponowy

- bóle głowy

- nudności, wymioty

- przeczulica

- objawy oponowe (sztywność karku, obj. Brudzińskiego, obj. Kerniga)

- zaburzenia świadomości (zajęcie mózgu)

zapalenie opon i mózgu, urazy, guzy, krwotok podpajęczynówkowy

 

Opracowanie : EWa Żak


( 0 Głosów )